Vogel Opening Hobbs-Zilbermints Gambiet

Hoe de Bird-opening te spelen: Hobbs-Zilbermints-gambiet

  • 1. f4: Deze zet begint de Bird-opening en heeft tot doel het centrum vanaf de flank te controleren en de ontwikkeling van de loper van koning voor te bereiden.
  • e5: De zwarten reageren agressief door onmiddellijk de pion op f4 uit te dagen. Dit markeert het begin van het Hobbs-Zilbermints-gambiet.
  • fxe5: De witten accepteren het gambiet door de pion op e5 te slaan en openen de f-lijn voor hun toren.
  • d6: De zwarten oefenen druk uit op de voortgeschoven pion op e5 in een poging deze terug te winnen en het centrum te betwisten.
  • exd6: De witten besluiten de pion op d6 te slaan en blijven trouw aan het gambiet door materiaal op te offeren voor stukkenontwikkeling en activiteit.
  • Bxd6: De zwarten nemen de pion terug met de loper, ontwikkelen een stuk en plaatsen de loper op een actief veld.

Varianten van de Bird-opening: Hobbs-Zilbermints-gambiet

Variant 1: 4…Nc6