Blackmar-Diemer tegengambiet Omgekeerd Albin-tegengambiet

Hoe speel je de Blackmar-Diemer Reverse Albin Counter-Gambit-opening

 • 1. d4 d5: Wit opent met de damepion om het centrum te controleren, terwijl zwart symmetrisch reageert en ook het centrum aanvalt en zijn minderjarige stukken ontwikkelt.
 • 2. e4 dxe4: Wit biedt vroeg een gambiet aan door een pion op te offeren voor snelle ontwikkeling en initiatief. Zwart accepteert het gambiet door de pion op e4 te slaan.
 • 3. Nc3 c5: Wit ontwikkelt de loper naar c3, gericht op de pion op e4 en voorbereiding om deze terug te winnen. Zwart verplaatst de c-pion naar c5, waardoor het centrum wordt uitgedaagd en hun eigen ruimte wordt vergroot terwijl ze de spanning behouden.

Varianten van de Blackmar-Diemer Reverse Albin Counter-Gambit-opening

Onmiddellijke pionterugwinning

Een variant begint met wit die 4. f3 speelt om de pion op e4 terug te winnen. Deze zet bereidt de weg voor een snelle rokade van de koning en versterkt het centrum, maar onthult ook het koningsvleugel enigszins.

Druk op het centrum

Een andere variant omvat dat wit hun loper naar f4 ontwikkelt of hun dame naar d2, waardoor de druk op het centrum wordt verhoogd en voorbereiding om de pion op e4 onder gunstiger omstandigheden terug te winnen, mogelijk meer stukken in de aanval betrekt.

De opening 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Cc3 c5

De opening die ontstaat via de zetten 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Cc3 c5 neemt elementen van zowel het Blackmar-Diemer-gambiet als het Albin Counter-Gambit, maar met een interessante draai in de zetvolgorde.

In deze positie hebben de witten met 2.e4 een pion aangeboden om het centrum te verstoren en hun ontwikkeling te versnellen, terwijl de zwarten met 3…c5 proberen in het centrum terug te slaan, een typische strategie van het Albin Counter-Gambit, zij het toegepast in een andere context.

Strategieën en tactieken voor beide zijden

Voor de witten:

 • Pionterugwinning: Een strategische optie voor de witten is proberen de pion op e4 terug te winnen met zetten als f3, druk uitoefenen om het materiaal terug te winnen en de spanning in het centrum te behouden.
 • Ontwikkeling en controle van het centrum: Met Cc3 ontwikkelen de witten al minderjarige stukken naar het centrum. Het voortzetten van deze ontwikkeling met zetten als Cf3, Ae2 of zelfs Ad3 kan cruciaal zijn om te profiteren van de ruimtevoorsprong en de verstoring die is gecreëerd.
 • Aanval: De positie nodigt de witten uit om een agressief spel te overwegen, vooral als ze de pion op e4 terugwinnen en een solide centrale controle krijgen. Een eventuele korte rokade en aanval op de koningsvleugel kunnen levensvatbare opties zijn.

Voor de zwarten:

 • Pionverdediging: Het verdedigen van de vooruitgeschoven pion op e4 met …f5 is een riskante strategie, maar kan worden beloond als de zwarten hun ruimtevoorsprong op de koningsvleugel kunnen consolideren.
 • Tegenstoot in het centrum: De zet …c5 is scherp en gericht op het verstoren van de controle van de witten in het centrum. De zwarten kunnen doorgaan met druk uitoefenen in het centrum met zetten als …Cc6, meer stukken naar het centrum ontwikkelen en kansen zoeken om aan te vallen.
 • Ontwikkeling en veiligheid van de koning: Het is essentieel voor de zwarten om snel hun minderjarige stukken te ontwikkelen (Ae7, Cc6, Cf6) en een geschikte rokade te overwegen om de koningsstelling te beveiligen.

Volgende beste zetten

 • d5: Deze zet is hoewel niet direct beschikbaar als een optie voor beide zijden in de huidige positie, een centraal principe in de opening, gericht op controle of tegenstoot in het centrum.
 • Cxe4: Voor de witten, het terugwinnen van de pion op e4 met het paard herstelt niet alleen het aangeboden materiaal, maar centraliseert ook het spel en maakt toekomstige tactische manoeuvres mogelijk.