Alekhine Verdediging Moderne Variant Flohr

Hoe de Alekhine-verdediging Moderne Flohr-variant te spelen

 • 1. e4: Deze zet opent lijnen voor de dame en de koningsloper, controleert het centrum en bereidt de rokade voor.
 • 1… Cf6: De zwarten reageren door de pion e4 aan te vallen, waardoor de Alekhine-verdediging begint. Het paard probeert druk uit te oefenen op het centrum vanaf de zijkant.
 • 2. e5: Voortgang van de pion om het zwarte paard te verplaatsen en ruimte in het centrum te winnen.
 • 2… Cd5: Het zwarte paard wordt opnieuw gepositioneerd, waarbij druk wordt gehouden op het centrum.
 • 3. d4: De witten versterken hun centrum en bereiden de ontwikkeling van hun minder belangrijke stukken voor.
 • 3… d6: De zwarten proberen het witte centrum te ondermijnen en ruimte te creëren voor hun stukken.
 • 4. Cf3: Ontwikkeling van het paard, gericht op het centrum en ter ondersteuning van de pion d4.
 • 4… Ag4: De zwarte loper wordt geactiveerd, oefent druk uit op het paard en bedreigt de witte pionnenstructuur.
 • 5. Ae2: De witten bereiden de rokade voor en proberen hun paard te bevrijden van de druk van de loper.
 • 5… c6: De zwarten versterken hun centrale positie en bereiden een mogelijke uitbreiding aan de damevleugel voor.

Varianten van de Alekhine-verdediging Moderne Flohr-variant

Variant 1: 4… g6

In deze variant proberen de zwarten hun koningsloper fianchetteren om hun controle over het centrum te versterken en de lange rokade voor te bereiden.

Variant 2: 4… Bf5

Met 4… Bf5 ontwikkelen de zwarten hun damebisschop naar een actief veld, waarbij ze druk uitoefenen op de c2-pion en de korte rokade voorbereiden.

Variant 3: 5… e6

Deze zet heeft tot doel het paard op d5 te versterken en de ontwikkeling van de damebisschop voor te bereiden, met het oog op een meer positioneel spel.

Opening: Alekhine-verdediging, Moderne variant, Flohr-variant

Huidige positie

Na 1.e4 Cf6 2.e5 Cd5 3.d4 d6 4.Cf3 Ag4 5.Ae2 c6 bevinden we ons op een cruciaal punt in de Alekhine-verdediging, specifiek in de Moderne variant, Flohr-variant. De partij heeft een minder gebruikelijke route gevolgd, weg van de hoofdlijnen, maar biedt interessante tactische en strategische kansen voor beide spelers.

Strategieën en tactieken

Voor de Witten:

 • Centralisatie en Ruimte: De witten hebben ruimte gewonnen in het centrum met hun pionnen op d4 en e5. Deze ruimte kan worden gebruikt om hun stukken naar actievere posities te manoeuvreren.
 • Stukkenontwikkeling: Met de korte rokade (O-O) zouden de witten hun ontwikkeling voltooien, torens verbinden en de koning beveiligen. Deze zet is solide en bereidt toekomstige plannen voor.
 • c4-voortgang: De zet c4 is agressief, valt het paard op d5 aan en streeft naar verdere controle over het centrum. Deze zet kan leiden tot complexe tactische lijnen en dwingt de zwarten om voorzichtig te reageren.
 • Exd6 slaan: Deze zet verlicht de spanning in het centrum, maar kan nuttig zijn om de positie van de tegenstander te verstoren en lijnen te openen voor de witten.

Voor de Zwarten:

 • Tegenactie in het Centrum: De zwarten moeten alert zijn op kansen voor tegenactie in het centrum. Het verplaatsen van de d6-pion op het juiste moment kan de centrale structuur van de witten uitdagen.
 • Stukkenactiviteit: De loper op g4 staat goed gepositioneerd, oefent druk uit op het paard op f3. De zwarten moeten kansen zoeken om de activiteit van hun stukken te vergroten, vooral hun lopers en paarden.
 • Koningveiligheid: Hoewel de rokade nog niet is uitgevoerd, moeten de zwarten de veiligheid van hun koning overwegen. Een lange rokade kan een optie zijn, afhankelijk van hoe de positie zich ontwikkelt.