Alekhine Verdediging Moderne Gambiet Alekhine

Hoe te spelen de Alekhine-verdediging Moderne variant Alekhine-gambiet

De Alekhine-verdediging, gekenmerkt door gedurfde en strategische openingszetten, leidt tot een dynamisch en asymmetrisch spel. Deze specifieke variant omvat een reeks complexe en tactische zetten. Hieronder worden alle zetten in detail beschreven:

 1. 1. e4: Wit begint klassiek, controleert het centrum en bereidt de ontwikkeling van zijn stukken voor.
 2. 1… Pf6: Zwart reageert door de pion e4 aan te vallen en de zet d5 voor te bereiden.
 3. 2. e5: Wit verplaatst zijn pion, daagt het zwarte paard uit en probeert ruimte in het centrum te winnen.
 4. 2… Pd5: Het zwarte paard herpositioneert zich en blijft druk uitoefenen op het centrum.
 5. 3. d4: Wit versterkt zijn centrum en opent lijnen voor de ontwikkeling van zijn lichte stukken.
 6. 3… d6: Zwart probeert het centrum van de witte pionnen te ondermijnen en bereidt de zet c5 voor.
 7. 4. c4: Wit beschermt zijn paard en controleert meer ruimte in het centrum.
 8. 4… Pb6: Het zwarte paard trekt zich terug naar een veiligere positie.
 9. 5. Pf3: Ontwikkeling van het witte paard, ter voorbereiding van de rokade.
 10. 5… Ag4: Zwart ontwikkelt zijn loper en oefent druk uit op het witte paard.
 11. 6. Ae2: Wit bereidt zich voor om de druk van de zwarte loper te neutraliseren.

imagen1

Varianten van de Alekhine-verdediging Moderne variant Alekhine-gambiet

1. Variant van de Vooruitgang

In deze variant kiest wit ervoor zijn pion op e5 te houden, daagt hij direct het zwarte paard uit en probeert hij het centrum te beheersen. Zwart kan reageren met d6 om de structuur van de witte pionnen te ondermijnen.

2. Variant van de Ruil

Wit kan ervoor kiezen pionnen in het centrum te ruilen met dxe5. Dit leidt tot een meer symmetrische pionnenstructuur en een evenwichtiger spel.

3. Variant van de Vier Pionnen

Gekenmerkt door agressief spel van wit, waarbij f4 wordt gespeeld en het centrum stevig wordt ondersteund door pionnen. Zwart moet actief tegenspel zoeken om de door wit gewonnen ruimte te neutraliseren.

imagen2

De positie op het bord

De positie op het bord komt overeen met de Alekhine-verdediging, specifiek de Moderne variant van het Alekhine-gambiet. In deze positie heeft wit zijn pion naar e5 geschoven, waardoor het paard op f6 onder druk staat, terwijl zwart heeft gereageerd met zetten van het paard en de pion om het centrum te betwisten en tegenspel te genereren.

Strategieën en tactieken voor wit:

 • Controle van het centrum: Wit heeft een sterke controle over het centrum met zijn pionnen op d4 en e5. Dit geeft hen ruimte en opties om hun stukken te manoeuvreren.
 • Harmonieuze ontwikkeling: Wit moet doorgaan met de ontwikkeling van zijn lichte stukken, mogelijk met Nc3 en Lf4, om de druk in het centrum te vergroten en de rokade voor te bereiden.
 • Aanvalsmogelijkheden: Wit kan overwegen om agressieve manoeuvres zoals h3 uit te voeren om de loper van g4 te verdrijven en vervolgens g4 om lijnen aan de koningsvleugel te openen en aanvalskansen te creëren.

Strategieën en tactieken voor zwart:

 • Tegen-druk in het centrum: Zwart moet kansen zoeken om de druk in het centrum te neutraliseren. Zetten zoals dxe5 of c5 zijn essentieel om de pionnenstructuur van wit uit te dagen.
 • Ontwikkeling en koningsveiligheid: Het is belangrijk dat zwart snel zijn stukken ontwikkelt, met name de loper en het paard die nog niet hebben gespeeld, en overweegt om te rokeren voor de veiligheid van de koning.
 • Dynamisch spel: Zwart kan dynamisch spel zoeken op de damevleugel, mogelijk door b5 en a5 te spelen om de damevleugel van wit te verstoren.

Volgende beste zetten:

Voor wit: